Wydarzenia ostatnich lat

Wydarzenia parafialne ostatnich lat

8 luty 2004 – Uroczysta Msza święta w intencji mieszkańców miasta i władz miejskich / Civic Mass/ z udziałem The Lord Mayor Allan I. Hilary i kapelana J. Reid.

O g.11.15 Ks. Prob. odprawiał uroczystą Mszę święta w intencji mieszkańcow naszego miasta i obecnych władz. Okolicznościowe kazanie wygłosił Rev. J. Reid, kapelan Mera. Uroczystą liturgię ubogaciły dzieci z Polskiej Szkoły Sobotniej w strojach narodowych niosąc dary ołtarza. Społeczność polska wsparła finansowo cele charytatywne The Lord Mayor Appeal.

13 luty 2005 – Rok 2005 obfitował w znaczące rocznice, jedną z nich było 65-lecie wywozu Polaków w głąb Rosji.
10 lutego 1940 roku miał miejsce pierwszy transport z Kresów Wschodnich. Z tej okazji została zorganizowana uroczystość pod hasłem – ”Bradford oddaje hołd Sybirakom” z udziałem The Lord Mayor Irene Ellison-Wood, polskiej i angielskiej prasy “Telegraph&Argus”, “Yorkshire Post” i Sybiraków z Anglii.
Została odprawiona Uroczysta Msza święta w intencji ofiar opresji, pomordowanych na Syberii i żyjących Sybiraków. Okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Prob. Wiesław Duracz sprawując Najświętszą ofiarę w ornacie utkanym przez więźniów. Podczas Mszy zapalono świece, złożono symboliczne dary 20 gramowy kawałek chleba/symbolizujący dzienną porcję otrzymywaną przez zesłańców/, dzbanek gliniany z wodą, fotografię dzieci uwięzionych w wagonach jadących na Sybir oraz kawałek drewna , symbol ciężkiej pracy przy wyrębie lasów. Uroczystość uświetniła wystawa “ Tułaczka Polaków z Polski na Sybir” zorganizowana przez H. Danielczuk , wystawa znaczków i pocztówek ze zbiorów pana Jagielskiego oraz wieczór autorski z E. Krajewskim autorem książki “Straws in the Wind”, występ artystyczny dzieci z Polskiej Szkoły, wieczór poetycki i prezentacja filmu “ Złota Odyseja”.

7 kwiecień 2005 – Uroczysta Msza święta w intencji Jana Pawła II Katedrze św. Anny w Leeds z udziałem Ks. Biskupa, Polaków z Diecezji i parafian z Polskiej Parafii w Bradford.

17 kwiecień 2005 – Uroczysta Msza święta w intencji Jana Pawła II
/18.05.1920 – 02.04.2005/, z udziałem kapłanów z parafii angielskich z Bradford. Liturgii przewodniczył Fr. Keiron J. Walker- dziekan dekanatu południowego. W okolicznościowym kazaniu podsumował dorobek naszego wielkiego Rodaka podczas całego pontyfikatu /16.10.1978 – 02.04.2005/
Na zakończenie odczytano list skierowany do całej polskiej społeczności którego tekst znajduje się poniżej.

From the Priests and People
of South Bradford
to the
Rev. Wieslaw Duracz
and the Polish Community of Bradford

On the death of Pope John Paul II, we the people of
South Bradford wish to convey our support to you at
this very sad time. Pope John Paul II, Karol
Wojtyla, was a true son of Poland, and a great gift to
the universal Church. His Polish culture, faith and
insight brought a much needed prophetic voice
to the world.

In our sadness at his death, we are filled with
the memory of a man who has lived and died for Christ
and Our Lady, may he watch over all of us.

Thank you to the people of Poland for your
courageous witness as a country which has fought
for the principle

„YOUR FREEDOM AND OURS”.

May Pope John Paul II rest in peace.

Rev. Keiron J Walker V.F. (Dean)


Ostatnie lata wspólnoty polskiej w Bradford.


Od 1 maja 2004, czyli od chwili włączenia Polski w struktury Unii Europejskiej, społeczność Polska stopniowo wzrasta liczebnie, wskutek napływu Polaków na Wyspy Brytyjskie w poszukiwaniu pracy. Widoczny wzrost odnotowują kościoły i wspólnoty polskie a szczególnie kapłani , którzy stają przed wyzwaniem zapewnienia opieki duszpasterskiej nowo przybyłym Rodakom.
Parafia Bradford, jeszcze przed tym wydarzeniem obejmuje duszpasterską opieką Wspólnotę Polską w Halifax. 26 listopada 2002 Ks. Rektor Tadeusz Kukla, mianuje Administratorem tej wspólnoty Ks. Wiesława Duracza.
Od 18.12.2005 opiekujemy się wspólnota w Hull, Ks. Wiesław Duracz ,Mszą świętą rozpoczął regularne spotkania z Polakami mieszkającymi w tym mieście w kościele St. Wilfrid. 12.11.2006 Ks. Rektor T. Kukla ustanowił samodzielną parafię w Hull z obsługą York i Scarborough.
Od 5.11.2006 Parafia Bradford opiekuje się wspólnotą w Dewsbury i od 21.10.2008 wspólnotą w Wakefield.
We wszystkich ośrodkach odprawiane są Msze święte w każdą niedzielę. W Halifax St. Marie’s g.13.00, Dewsbury Our Lady i St. Paulinus g.15.00 i Wakefield St. Austin g.16.30.
Od 25.11.2007 obejmujemy opieką wspólnotę w Todmorden , gdzie Msza święta jest odprawiana raz w miesiącu o g.15.00 w kościele St. Joseph, oraz wspólnotę w Barnoldswick z Mszą raz w miesiącu w kościele St. Joseph o g.16.00.
Na prośbę Polaków w Keighley i po uzgodnieniu Ks. Wiesława Duracza z parafią św. Anny , 24.02.2008 została odprawiona Msza święta w Keighley. Uzgodniono za zgodą tamtejszego proboszcza, by sprawować Najświętszą Ofiarę dla tej społeczności raz w miesiącu. Jednocześnie z powodu małej liczby wiernych w Barnoldswick, grupa ta będzie uczestniczyła we Mszach świętych w Keighley.

Od roku 2010 księża z Bradford opiekują się współnotami w Halifax i Wakefield.

Polska Parafia w Bradford, jest wspólnotą bardzo dynamicznie się rozwijającą. Wyrazem tego jest nie tylko wzrost liczebny na przestrzeni ostatnich lat ale także ilość grup, ofiarnych i zaangażowanych ludzi starszych i młodych, którzy włączeni są w liczne działające wspólnoty jak: Piątkowe i Środowe Day Centre, Polska Szkoła Sobotnia, Grupa AA, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Harcerze, Szkolna Schola, Kursy języka angielskiego na różnych poziomach, Koło Seniorów, Stowarzyszenie Żywego Różańca.
Organizowane są także liczne spotkania z przedstawicielami licznych organizacji, Zjednoczenia Polskiego, banków, agencjami pracy.
Msze święte upamiętniające ważne dla Polaków rocznice jak Święto Niepodległości, Msze za ofiary Katynia w ostatnią niedzielę kwietnia czy nabożeństwa na cmentarzach i uroczysta Procesja Bożego Ciała z udziałem sąsiednich wspólnot, Msze Międzynarodowe są znakiem przywiązania do Ojczyzny, tradycji, pielęgnowaniem patriotyzmu i wolą integracji z miejscową społecznością. Wyrazem tego jest dobra współpraca a władzami miasta i wspólnotami wyznaniowymi w Bradford, których jest aż sześćdziesiąt.
Od 2007 roku w naszym Ośrodku Parafialnym spotykają się Kombatanci SPK i Sekcja Weteranów.

W 2009 roku powstaje Klub Historyczny, który swoją działalnością miał na celu przybliżenie historii polski młodzieży z Bradford. W roku 2011 z inicjatywy Prezesa Klubu Historycznego rozpoczyna się zbiórka pieniędzy na odsłonięcie tablicy upamiętniającej katastrofę smoleńską w której zginął wieloletni proboszcz naszej parafii ks. prał. Bronisław Gostomski i w 2012 roku w rocznicę  zbrodni katyńskiej zostaje wmurowana, odsłonięta i poświęcona. Tablica znajduje się z boku kościoła.
W marcu 2017 roku na bazie Klubu Historycznego powstaje Polskie Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne. Założyciele są bardzo dumni, że po wielu staraniach i upływie czasu w końcu udało się stworzyć możliwość rozwoju dla młodej Polonii w Bradford, która przybyła tu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Misją i nadzieją Towarzystwa jest, że poprzez ich działaność, Polacy będą mieli szansę zjednoczyć się lokalnie, nawiązać nowe kontakty, nowe znajomości i przyjaźnie. Wspólnie pomagać sobie w codziennych sprawach, wymieniać się informacjami oraz dbać o nowoprzybyłych rodaków, udzielając im pożytecznych rad. Zdecydowanie krzewić polską kulturę, muzykę, historię, polskie tradycje oraz spędzać czas, w miłym towarzystwie wzbogacając swoje codzienne życie.

Ks. Mirosław Sławicki