Sakrament pokuty

Spowiedź św.

Spowiedź św. na pół godziny przed każdą Mszą św. w konfesjonale.

Rachunek sumienia – warunkiem skutecznej spowiedzi.

„Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja krew i woda, która wyszła z serca Mojego, i uszlachetnia twą duszę.
Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. „
Dz 1602

Zaraz po śmierci człowiek staje przed Bogiem na sąd. Jeżeli nie będzie miał łaski z powodu grzechu śmiertelnego (umiera w grzechu śmiertelnym), zaraz idzie do piekła.

Przykazania kościelne:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Pięć warunków sakramentu pokuty:

1) dobry rachunek sumienia,

2) żal za popełnione grzechy,

3) mocne postanowienie poprawy,

4) szczere wyznanie grzechów,

5) zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Grzech śmiertelny to przekroczenie przykazania:

l) w ważnej rzeczy,

2) zupełnie świadomie,

3) całkowicie dobrowolnie.

W grzechu ciężkim nie można przyjmować Komunii św., konieczna jest spowiedź, w której trzeba określić liczbę grzechów ciężkich!

Grzech powszedni:

 • gdy jest popełnione niewielkie zło,
 • lub bez pełnej świadomości zła,
 • lub bez całkowitej zgody.

RACHUNEK SUMIENIA

 • Kiedy była ostatnia spowiedź?
 • Czy nie zapomniałem lub nie zataiłem grzechów ciężkich?
 • Czy wypełniłem pokutę?
 • Czy naprawiłem wyrządzone krzywdy?

I Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

 • Czy wierzę w Boga, Jego opatrzność, strzegę siebie przed zwątpieniem, niewiarą i rozpaczą?
 • Czy ufam Bogu, liczę na Jego pomoc i mam
 • nadzieję na moje zbawienie?
 • Czy traktuję Boga jako dobrego Ojca, który oczekuje miłości i szacunku?
 • Czy wierzę we wszystko co naucza Kościół, np. w duszę nieśmiertelną i niebo albo piekło po śmierci?
 • Czy nie roszczę sobie pretensji do decydowania o tym co dobre lub złe niezależnie od Prawa Bożego?
 • Czy kocham Boga bardziej niż pieniądz, władzę, przyjemności?
 • Czy byłem zabobonny to znaczy: wierzyłem w moc amuletów i innych przedmiotów które mogą mi „przynieść szczęście”, oraz czy wierzyłem,
 • że jakieś sytuacje, okoliczności (np. data, czarny kot) mogą mi „przynieść nieszczęście”?
 • Czy korzystałem z porad wróżki, wierzyłem w horoskopy, tarota, uprawiałem czary, wywoływałem duchy, korzystałem z akupunktury lub z usług bioenergoterapeutów, uprawiałem wschodnie sztuki walki, uprawiałem jogę?
 • Czy złorzeczyłem komuś słownie lub w myślach?
 • Czy nie popełniłem świętokradztwa lub profanacji w odniesieniu do tego co święte, np. krzyż, obraz, a zwłaszcza Komunia św.?
 • Czy nie byłem członkiem sekt albo organizacji, walczących z Kościołem?

II Nie będziesz, brał imienia Pana Boga Twego nadaremno

 • Czy wymawiałem imiona Świętych lub imię Boże bez uszanowania, bez potrzeby, w żartach, w gniewie, z przyzwyczajenia?
 • Czy oddawałem należną cześć Bogu w modlitwie?
 • Czy nie wypowiadałem bluźnierstw i przekleństw przeciw Bogu lub świętym?
 • Czy nie przysięgałem fałszywie w imię Boga?
 • Czy nie przyrzekałem pod przysięgą, której nie miałem zamiaru dotrzymać?
 • Czy używałem słów z Pisma Świętego dla żartów, dla poparcia błędnej nauk?
 • Czy przyjąłem w grzechu ciężkim Sakramenty, Komunię św.?

III Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

 • Czy troszczę się o rozwój życia religijnego i rodzinnego korzystając z daru dni świątecznych?
 • Czy opuściłem z własnej winy Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane?
 • Czy spóźniłem się na Mszę świętą?
 • Czy przeszkadzałem/am innym w skupieniu poprzez nieskromny ubiór?
 • Czy pracowałem w niedzielę lub w ważne święto bez koniecznej potrzeby?
 • Czy znieważyłem Dzień Pański przez pijaństwo?

IV Czcij ojca twego i matkę twoją

 • Czy okazuję posłuszeństwo, szacunek, wdzięczność swym rodzicom?
 • Czy ubliżałem rodzicom, kłóciłem się z nimi, obmawiałem ich, biłem, wstydziłem się ich, pozostawiłem bez pomocy w starszym wieku, nie modliłem się za nich?
 • Czy przebaczyłem doznane krzywdy rodzicom, wychowawcom, rodzeństwu?
 • Czy szanuję swoich przełożonych?
 • Czy kocham ojczyznę i jestem wdzięczny za dobro od niej otrzymane?Obowiązki rodziców względem dzieci, relacje rodzinne
 • Czy dbałem katolickie wychowanie dzieci (wspólna modlitwa, Msza św. w niedziele i święta, uczęszczanie na katechezę, przyjmowanie Sakramentów, itp.)?
 • Czy dawałem dzieciom dobry przykład życia katolickiego w domu, w pracy?
 • Czy poświęcałem dzieciom czas, interesowałem się ich problemami?
 • Czy nie byłem obojętny na to, z kim przyjaźni się moje dziecko, jakie książki, bajki, filmy ogląda, w jakie gra gry?
 • Czy chroniłem dziecko przed takimi zagrożeniami dla duchowości i czystości serca jak: Halloween, Harry Potter, wróżby, homoseksualizm, muzyka lub książki czy gry komputerowe z elementami satanistycznymi, przemocy, wulgarności, erotyki?
 • Czy pozwalałem na zgorszenie dziecka w szkole?

V Nie zabijaj

 • Czy zadałem śmierć lub wyrządziłem szkodę na ciele lub na duszy sobie lub bliźniemu? („śmierć” duszy to: popełnienie/ trwanie w grzechu ciężkim, szkoda na duszy: tolerowanie grzechu w sobie, odkładanie spowiedzi, nakłanianie innych do grzechu itp.)
 • Czy swą postawą nie dawałem zgorszenia, czy nie doprowadziłem bliźniego do grzechu ciężkiego?
 • Czy nie popełniłem zabójstwa lub współdziałałem w popełnieniu tego grzechu?
 • Czy nie zabiłem dziecka nienarodzonego przez aborcję lub środki wczesnoporonne: wkładki wewnątrzmaciczne (spirale), tabletki „dzień po”, antykoncepcyjne środki hormonalne? Czy nie współdziałałem w tym grzechu przez zmuszanie, namowę lub przyzwalające milczenie?
 • Czy zdecydowałem się na In Vitro?
 • Czy nie uczestniczyłem w eutanazji – spowodowaniu śmierci osób chorych, upośledzonych lub umierających?
 • Czy nie targnąłem się na własne życie lub nie współdziałałem w zamiarach samobójczych bliźniego?
 • Czy troszczyłem się o zdrowie własne i bliźnich? Czy nie używałem narkotyków, nie nadużywałem alkoholu, tytoniu, pożywienia i leków?
 • Czy wobec innych nie byłem agresywny, wulgarny, czy nie stosowałem przemocy fizycznej lub psychicznej?
 • Czy nie narażałem życia własnego i innych przez niezachowywanie przepisów ruchu drogowego, jazdę po pijanemu lub przez brawurową jazdę?
 • Czy nie krzywdziłem współmałżonka, sąsiada itp. złym słowem, obojętnością na jego potrzeby, lub żywiąc nienawiść, chęć zemsty lub gniew?

VI Nie cudzołóż

 • Czy z wdzięcznością przyjmuję moją męskość bądź kobiecość?
 • Czy popełniłem grzech przeciw czystości:
 • oglądanie pornografii, masturbacja, prostytucja, gwałt, czyny homoseksualne?
 • Czy troszczyłem się o wierność i uczciwość małżeńską, czy dopuściłem się zdrady?
 • Czy odrzucałem pokusę egoistycznego użycia współmałżonka?
 • Czy jestem otwarty na życie, którym Bóg chce mnie obdarzyć?
 • Czy nie poddałem się sterylizacji, czy nie stosowałem środków antykoncepcyjnych lub stosunków przerywanych? Czy nie zdecydowałem się na sztuczne zapłodnienie lub In Vitro?
 • Czy nie popełniłem grzechów przeciw godności małżeństwa: cudzołóstwa, rozwodu, poligamii, kazirodztwa, konkubinatu, aktów seksualnych przed zawarciem małżeństwa lub poza małżeństwem?
 • Czy nie byłem powodem zgorszenia przez zgodę na wspólne zamieszkanie przed ślubem?
 • Czy miałem upodobanie w myślach nieskromnych?

VII Nie kradnij

 • Czy nie przywłaszczyłem sobie własności bliźniego lub wspólnej?
 • Czy nie marnowałem czasu danego mi od Boga?
 • Czy byłem uczciwy i solidny w pracy, w nauce?
 • Czy szanowałem pracę innych?
 • Czy dzielę się z potrzebującymi i ubogimi?
 • Czy szanowałem pracowników?
 • Czy wyrządziłem szkodę przez spóźnialstwo, lenistwo, niedotrzymanie umowy lub terminów?
 • Czy nie oddałem długu w terminie albo w ogóle nie oddałem, czy oszukiwałem w handlu?

VIII Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

 • Czy jestem szczery, prawdomówny, czy kłamię i jestem obłudny i dwulicowy?
 • Czy miałem odwag ę świadczyć o swej wierze?
 • Czy nie osądzałem, nie obmawiałem lub oczerniałem innych?
 • Czy nie posługiwałem się kłamstwem, pochlebstwem dla osiągnięcia własnych korzyści?
 • Czy zachowałem tajemnice życia zawodowego?

IX Nie pożądaj żony bliźniego twego

 • Czy przezwyciężałem pożądliwość cielesną w myślach, uczuciach, pragnieniach i wyobraźni?
 • Czy troszczyłem się o czystość intencji i spojrzenia?
 • Czy modliłem się o czystość serca?

X Nie pożądaj rzeczy bliźniego twego

 • Czy miałem szacunek dla własności cudzej i wspólnej?
 • Czy nie zazdrościłem dóbr należących do innych?
 • Czy ufałem Bożej Opatrzności i nie popadałem w nieuzasadniony lęk o przyszłość ?
 • Czy nie byłem chciwy, zazdrosny?
 • Czy nie ulegałem pokusie korupcji?

Człowiek jest winny grzechu, choćby sam go nie popełnił, ale do zła innych: pobudzał, radził, nakazywał, milczał, zezwalał pomagał, nie karał, bronił, pochwalał.