Q&A

  1. Co to znaczy modlić się…. ? Jak się modlić ?

2. Jak się spowiadać ?

3. Kim jest Duch św. ?