Kościół w Halifax

Kościół w Halifax

60 LAT


Początek parafii zaczyna się od spotkania ks. Tadeusza Gaika z Polonią w sali przy kościele w Sowerby Bridge. Dzień 22 maja 1948 – ta data stała się oficjalnie zatwierdzoną jako początek Parafii do której należały miejscowości takie jak: Halifax, Sowerby Bridge, Elland i Todmorden.
Ksiądz Tadeusz Gaik organizuje życie religijne wśród Polonii. Na Msze święte do kościołów Sacred Heart i St. Patrick w Sowerby Bridge i St. Marie’s w Halifax przychodzi coraz więcej Polaków.

Oddaleni od Ojczyzny, spragnieni Polskiej mowy i słowa z wielką radością przyjmowali takie inicjatywy jak powstanie biblioteki, chóru mieszanego pod kierownictwem prof. Fadanelego, Caritasu, Sodalicji Mariańskiej oraz Koła imprezowego, organizującego zabawy i liczne akademie.
W 35 rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada 1953r., choć Ojczyzna przeżywała najciemniejsze karty historii XX wieku, Wspólnota zakupuje posesję przy Francis Street w Halifax. Po remoncie ks. Proboszcz przenosi się z Sowerby Bridge do domu parafialnego.
To w tym domu zacznie się rozwijać życie duchowe i patriotyczne Polskiej Wspólnoty Parafialnej w Halifax. W budynku parafialnym zbudowano Kaplicę dedykując ją Matce Bożej Częstochowskiej. Aktu poświęcenia dokonał JE ks. Bp J. Heenan, późniejszy Kardynał i Prymas Anglii i Walii. Od tej pory nabożeństwa odprawiane są w kaplicy i w kościele St. Marie’s w Halifax.

Dom Parafialny jest gościnny i w 1955 przyjmuje pod swój dach Polską Szkołę Sobotnią uczącą dzieci i młodzież przedmiotów ojczystych. Wraz ze szkołą przychodzi Komitet Szkolny i Rodzicielski. Szkołę założyło S.P.K. Przy szkole powstaje zespół taneczny który pod bacznym okiem Pani B. Dziurman i Pana R. Letzy rozsławia Polską kulturę zarówno wśród Polonii jak i Anglików. Występuje bowiem nie tylko w Halifax, ale również w Leeds, Dewsbury oraz bierze udział w wielkim międzynarodowym koncercie pieśni i tańca. Rozwija się nie tylko kultura ojczysta, ale również powstają dzieła sztuki sakralnej i ludowej. Pan W. Żupnik wraz z parafianami wymalował kaplicę, feretron, który ufundował ks. T. Gaik. Dla kościoła St. Marie’s zostaje ufundowany Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który wisi w kościele po lewej stronie do dnia dzisiejszego. Pani A. Kruszyńska wraz z Panią J. Słota szyją i modelują Polskie stroje ludowe, a wszystko to dla chwały Bożej i pożytku ludzkiego.
W parafii realizowano także idee sportowe. I tak z inicjatywy ks. Proboszcza pan Józef Zalesiński organizuje Klub Sportowy „GOPŁO” który istniał całe 25 lat. Klub piłkarski i tenisa stołowego miał na swoim koncie wiele sukcesów, między innymi tytuł mistrza Emigracji w kategorii od 14 do 16 lat, trzykrotne dojście do finału pucharu im Generała Władysława Andersa.
Parafia żywo uczestniczyła w różnych wydarzeniach Polonijnych, na szczególną uwagę trzeba zaznaczyć liczny udział w manifestacji w Leeds z racji 1000 lecia Chrztu Polski.

Naszą Parafie odwiedzali znamienici goście zarówno świeccy jaki i duchowni. I tak z dostojnych gości zaszczycili swoja obecnością generałowie: Tadeusz Bór-Komorowski, W. Rudnicki, S. Kopański jak również Pani Aleksandra Piłsudska, która modliła się w naszej kaplicy. A z osób duchownych, należy wymienić Arcybiskupa Szczepana Wesołego, który jest jednym z naszych ziomków, ks. Infułata Michalskiego, ks. Infułata Staniszewski, ks. Prałat K. Zielińskiego, Ojca Budryszka z angielskiego Niepokalanowa.
Dzień 20 maja 1980, w 32 roku posługi duszpasterskiej w Halifax, w drugim roku pontyfikatu Jana Pawła II po krótkim pobycie w szpitalu umiera ks. Tadeusz Gaik. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczy ks. Arcybiskup Szczepan Wesoły w asyście ks. Bp Diecezji Tarnowskiej Jerzego Ablewicza i pięćdziesięciu kapłanów oraz licznego tłumu wiernych z Leeds, Halifax, Bradford, Huddersfield, Todmorden, Sowerby Bridge i Elland. Ciało przewielebnego ks. Proboszcza złożono na miejscowym cmentarzu Stoney Royd.
Nowy ks. Proboszcz Leon Kołodziejski wnosi dużo inicjatyw gospodarczych, efektem których było zakupienie sąsiedniego domu, w którym powstaje Polski Klub Katolicki. Na ścianie frontowej budynku zainstalowano figurę Matki Bożej.
Kolejne lata to systematyczna ofiarna służba parafian, zaangażowanie i poświęcenia dla dobra wspólnoty. Kolejni księża proboszczowie: ks. S. Cymbalista z Sheffield, ks. Tadeusz Skudlarski, który organizuje jubileusz 40 lecia parafii i jest inicjatorem wspólnej mogiły naszych parafian na cmentarzu. Umiera w wieku 70 lat dnia 10 lutego 1997. Uroczystością pogrzebowym przewodniczy Arcybiskup Szczepan Wesoły w asyście czterdziestu kapłanów i wiernych.

Przez pół roku posługę duszpasterską pełnili kapłani z Bradford, Leeds i Huddersfield. 15 września 1997 parafie obejmuje ks. Edward Stachurski z Cambridge, który pracuje do września 2002 roku. Jest ostatnim kapłanem mieszkającym w Halifax. Bowiem od tego roku parafia zostaje objęta duszpasterską opieką przez kapłanów z Bradford. Ks. Rektor Tadeusz Kukla mianuje 26 listopada 2002 proboszczem Ks. Wiesława Duracza. Przekazana parafia jest zadłużona, zaistniała zatem konieczność sprzedaży jednego z budynków należących do wspólnoty. Przy ofiarnej pracy parafian i ks. Proboszcza, budynek zostaje przygotowany do sprzedaży, kaplica zostaje przeniesiona do nowego budynku i urządzona, by sprawować nabożeństwa dla gromadzących się we wtorki i święta parafian. Zostały zabezpieczone dokumenty, usunięto część mebli i umeblowano nowy budynek. Wszystkie zbiory biblioteczne i stroje zostały przeniesione do nowego budynku. W niedziele Msze święte są sprawowane w kościele St. Marie’s. Tutaj odbywają się spotkania Rady Parafialnej , organizowane spotkania młodzieży, harcerzy, grupy modlitewne, Komandosów, S.P.K.
Polska Parafia w Halifax, jest wspólnotą rozwijającą się. Wyrazem tego jest nie tylko wzrost liczebny na przestrzeni ostatnich lat ale także ilość grup, ofiarnych i zaangażowanych ludzi starszych i młodych, którzy włączeni są w działające wspólnoty jak: Młodzieżowy Zespół Muzyczny, Grupa Modlitewna, Koło Rodzin, Harcerze, Róża Różańcowa, Klub Parafialny, Klub Filmowy, SPK, Komandosi, kursy języka angielskiego na różnych poziomach.
Wierni uczestniczą w pielgrzymkach, Kursach Wiedzy Religijnej, biorą czynny udział w liturgii, kursach Alfa, rekolekcjach, procesjach na cmentarzu Stoney Royd, Adoracjach Najświętszego Sakramentu uroczystościach organizowanych w Bradford, procesjach Bożego Ciała, Święcie Żołnierza , Katechizacji przedmałżeńskiej, spotkaniach organizowanych dla wspólnoty z Bradford. Harcerze przygotowują Jasełka.
Msze święte upamiętniające ważne dla Polaków rocznice jak Święto Niepodległości, Msze za ofiary Katynia w ostatnią niedzielę kwietnia czy nabożeństwa na cmentarzu w Halifax są znakiem przywiązania do Ojczyzny, tradycji, pielęgnowaniem patriotyzmu i wolą integracji z miejscową społecznością. 

Kapłani pracujący w Polskiej Parafii w Halifax:

PROBOSZCZOWIE
Ks. Tadeusz Gaik /22.05.1948 – 20.05.1980/
Ks. Leon Kołodziejski /17.09.1980 – 28.03.1986/
Ks. Stanisław Cymbalista /10.04.1986 – 05.11.1986/
Ks. Tadeusz Skudlarski /10.11.1986 – 10.02.1997/
Ks. Edward Stachurski /15.09.1997 – 01.09.2002/
Ks. Wiesław Duracz /26.11.2002 – 09.09.2016
Ks. Mirosław Sławicki /10.09.2016

Parafialna Rada Duszpasterska i Administracyjna
Ks. Mirosław Sławicki -Proboszcz, prezes: Marcin Józefowicz, sekretarz: Joanna Janicka, skarbnik: Anna Mikuła-Bzdyra, członkowie: Justyn Giecewicz, Ewa Józefowicz, Grzegorz Janicki, Ewa Janicka, Mateusz Abratański, Karolina Dudziak, Mariusz Dudziak, Marcin Bania, Ewa Piętka, Karol Piętka, Damian Korol, Karolina Korol..