Kontakt

Telefon dyżurny parafii 07716133457

Jeśli chcesz skontaktować się z parafią przez email, użyj poniższy adres:
bradford@pcmew.org

Kościół i siedziba Parafii w Bradford
29 Edmund Street, Bradford BD5 0BH
tel: 01274720848