Historia Parafii

Bradford. Wiosna 1948.

Polacy z Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR) przechodzą do pracy cywilnej. Ogólnie odczuwano brak opieki duszpasterskiej. Wtedy to Panowie Edward Piotr i Henryk Bartkowiak napisali do „Dziennika Polskiego” list z prośbą aby któryś z księży znajdujący się w Anglii zdecydował się na przyjazd do Bradford. Na powyższe ogłoszenie odpowiedział ksiądz kanonik kapitan Bolesław Martynellis, który zorganizował parafię i został jej pierwszym proboszczem (do roku 1952 pełnił tę funkcję).

Pierwsze nabożeństwa odbywały się w kościele św. Patryka a od jesieni 1948 w kościele św. Józefa. Wiosną 1948 parafianie ufundowali Obraz Matki Bożej Częstochowskiej i 15 sierpnia został uroczyście poświęcony przez bp. J.Heenana z Leeds.
W latach 1948 – 1952 Parafia organizowała życie duchowe, społeczne i narodowe. Nowy Proboszcz ks. Henryk Boryński organizuje Radę Parafialną, powstaje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Chór parafialny i Żywy Różaniec. Przykładem dynamicznej pracy Polskiej Parafii było zorganizowanie w maju 1953 przez organizacje katolickie „Dnia Katolickiego”. Ksiądz Boryński krótko pracował w Bradford. Jego służbę przerwało tajemnicze zaginięcie w dniu 13 lipca 1953, które nigdy nie zostało wyjaśnione. Wielka strata dla społeczności Polskiej. Był wspaniałym kapłanem i patriotą który robił wszystko aby jednoczyć społeczność Polską.

„Maleńki kawałek Polski”

Polacy w Bradford mieli ogromne pragnienie posiadania swojego kościoła, i te pragnienia okupione ogromnym wysiłkiem ludzi dobrej woli zostały spełnione – nabyto kościół jako dzierżawa na 21 lat. 05/03/1960 kościół zostaje poświęcony. Radość Polaków ogromna. Każdy czuł, że tu na obczyźnie mamy „maleńki kawałek Polski”.

„Ci co po nas przyjdziecie…”

15 sierpnia 1960 odwiedza Parafię ks. Bp Józef Gawlina, opiekun emigracji, wielokrotnie będą gościć w Parafii Bradford księża biskupi z Polski i ze świata. Przygotowania do obchodów tysiąclecia Chrztu Polski i same obchody udowodniły że naród polski przez dziesięć wieków, mimo trudów i szykan, utrzymał i zachował wiarę katolicką. Dopełnieniem uroczystości milenijnych było poświęcenie i otwarcie Domu Parafialnego. W ścianie tego domu została wmurowana tablica z napisem:

„CI CO PO NAS PRZYJDZIECIE, SKŁOŃCIE CZOŁO PRZED TYSIĄCLECIEM POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ”


Rok 1971

Bardzo ważny w historii naszej parafii. W lipcu 1971 ks. Kanonik Cześnikowski wraz z powiernikami parafii podpisali kontrakt kupna kościoła. Listy gratulacyjne z okazji nabycia na własność kościoła wraz zapewnieniem o modlitwie do Patronki naszego Kościoła dotarły od ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ks. Bp Władysława Rubina, ks. Bp Szczepana Wesołego. Lata te owocowały w ważne dzieła duszpasterskie i administracyjne. Warte odnotowania są cotygodniowe wydawanie komunikatu „Ogłoszenia Parafialne”, wprowadzenie „Godziny Świętej” w każdą pierwsza niedzielę miesiąca. Przebudowa prezbiterium i poświęcenie nowego ołtarza w listopadzie 1971 przez ks. Bp Szczepana Wesołego, budowa chóru i zainstalowanie nowych elektronicznych organów.

1973 – „Ćwierćwiecze ducha wiary” – Kard. S. Wyszyński

To rok srebrnego Jubileuszu, z tej okazji Kard. S. Wyszyński przesłał naszej wspólnocie list następującej treści: 

Drogi Księże Proboszczu

Ukochani Bracia Rodacy w Bradford

Polonia w Bradford obchodzi w bieżącym roku srebrny Jubileusz erekcji Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, utworzenia organizacji kombatanckich, oraz zorganizowania młodzieżowego klubu sportowego „Polonia”.
Po krwawych trudach wojennych przybywszy na gościnną ziemię angielską, pomyśleliście najpierw o założeniu Parafii, aby dziękować Dobremu Bogu za zachowanie życia w pożodze wojennej, oraz prosić o dalszą opiekę w niełatwym życiu emigracyjnym. Następnie pomyśleliście o bratniej pomocy, zakładając organizacje kombatanckie. A wreszcie pomyśleliście i o młodym pokoleniu, aby im zapewnić należyty rozwój duchowy i fizyczny założyliście klub sportowy „Polonia”.
Cieszymy się, że zachowaliście przez to ćwierćwiecze ducha wiary dochowaliście wierności z Narodem naszym Bogu Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi; że tworzycie żywą wspólnotę polską, oraz, że utrzymujecie kontakt z tysiącletnią tradycją Ojczyzną Przodków.
Całym sercem błogosławię Wam na dalsze życie, oddaję Was w szczególną opiekę Pani Jasnogórskiej, Patronki Waszej Parafii – ostatnio ogłoszonej Opiekunką Emigracji Polskiej; oraz życzę wiele Łask Mocy i Radości w dalszej służbie Bogu i Braciom.

+ Stefan Kard. Wyszyński

Habemus Papam

Z okazji wyboru na Stolicę Apostolską Karola Wojtyły, który przyjął imię Jan Paweł II, wspólnota z Bradford wysyła do nowo wybranego papieża list gratulacyjny z zapewnieniem o modlitwie. W styczniu 1979 ze Stolicy Apostolskiej przychodzi podziękowanie i specjalne papieskie błogosławieństwo.Koniec wieku.

Wraz z pontyfikatem Jana Pawła II z całym kościołem Parafia przygotowała się do Wielkiego Jubileuszu. Wiele się działo zarówno w zakresie duszpasterskim jak i gospodarczym. Od 1979 proboszczem zostaje ks. Teodor Poloczek. Ten niestrudzony duszpasterz i gospodarz dokonał wraz ze Wspólnotą wielu zmian w wystroju kościoła miedzy innymi: przebudowa prezbiterium, przeniesienie Chrzcielnicy, nowy witraż z symbolem Ducha Świętego. Powstaje „Klub Młodych Małżeństw”, ks. Proboszcz prowadzi raz w tygodniu wykłady wiedzy religijnej. Komitet parafialny stał się aktywna częścią prac wspólnoty parafialnej.30 maja 1982 – przyjazd Jana Pawła II do Anglii.
Wiekopomne to wydarzenie było przerzedzone przez modlitwy i nabożeństwa w intencji Papieża. Wielka liczba parafian uczestniczyła w spotkaniu z Janem Pawłem II na stadionie Crystal Palace w Londynie. Na tle przemian społeczno – politycznych w Europie 28 sierpnia 1983 została poświęcona przez Bp Szczepana Wesołego tablica upamiętniająca zbrodnie na Narodzie Polskim przez NKWD w Katyniu.
Jubileusz poświęcenia Kościoła stał się okazją do przyjęcia Takich znamienitych gości jak Prymas Polski Józef Glemp, bp Jerzy Dąbrowski, bp Szczepan Wesoły.

ROK 1984 – POLSKI OŚRODEK KATOLICKI

Walne Zebranie Komitetu Parafialnego w kwietniu 1984 roku uchwaliło wniosek upoważniający Komitet Parafialny i Zarząd Klubu Parafialnego do zainteresowania się kupnem budynku, dawnego domu towarowego, przylegającego do Klubu. W budynku tym zaplanowano urządzić centrum dla osób starszych, dla młodzieży, szkołę polską oraz siedzibę organizacji przy parafialnych.
W sierpniu tegoż roku z inicjatywy ks. proboszcza T.Poloczka, na zebraniu Komitetu Parafialnego i Zarządu Klubu po wysłuchaniu opinii co do kupna, zmiany użyteczności budynku i możliwości uzyskania subwencji, po długiej i wyczerpującej dyskusji, w jawnym głosowaniu, zdecydowano objekt ten zakupić. Powołano komitet kupna, do którego weszli: ks. prałat T. Poloczek jako przewodniczący i członkowie Jan Baran, Wacław Lisowski, Stanisław Piotrowski/prezes Komitetu Parafialnego/ oraz dwóch członków Komitetu i sekretarz Pan Andryszewski. Powiernikami zostali H. Kowalczyk, K. Szkuta i Z. Uyszecki.

U styczniu 1985 roku zgodnie z powziętymi uchwałami Polska Parafia Katolicka nabyła nieruchomość przy 9 – 17 Edmund Street Bradford, za sumę Ł 45.000. Po kupnie posesji przystąpiono do jej zabezpieczenia i dalszych starań o zdobycie dotacji z funduszów miejskich, wkrótce przyznano nam sumę Ł 32.500 na przeróbkę wnętrza zakupionego budynku.
Pan M. Baranowski wykonał plany przeróbek, które miasto zaakceptowało. Następnie przez kilka lat trwały prace nad wyposażeniem wnętrza, rozbudową kontynuowane przez następnego proboszcza Ks. B. Gostomskiego. W tym czasie rozpoczyna się działalność Day Centre. Dzisiaj budynek ten służy wielu organizacjom, SPK, Day Centre, oraz Polskiej Szkole Sobotniej.24.02.1985

Społeczność Polska zebrana w Parafii matki Bożej Częstochowskiej żywo reagowała na to co dzieje się w Ojczyźnie, uczestniczyła w wielu zbiórkach rzeczowych i finansowych na rzec Ojczyzny. I zawsze w głębi serca brzmiała pieśń kompozycji Pana J. Kaisera:

„Gdy pieśń się unosi z gajów, lasów i gór
Gdy cześć Maryi głosi woń kwantów, ptasząt chór
O Pani z nad obłoków! Wołajmy wszyscy wraz
Do naszej wolnej Polski, prowadź, prowadź, prowadź nas”.

Trudno jest opisać w krótkiej historii pełną poświęcenia i różnorodną działalność Parafii i wymienić tych wszystkich którzy z pełnym oddaniem służyli dla dobra Kościoła. Bóg wam zapłać drodzy Bracia i Siostry, Wam którzy przeszliście już przez ziemię i zasiadacie na Uczcie Króla w niebie i Wam wędrowcom do Nieba.

8.02.1998 – ZŁOTY JUBILEUSZ ” Homeland they can never forget ”

Złoty Jubileusz, zostaje poprzedzony Misjami Parafialnymi w celu odnowienia życia religijnego Parafian.
Uroczyste obchody Jubileuszu, uświetnili swoją obecnością Ks. Biskup David Konstant, Ks. Rektor S. Świerczyński i zaproszeni goście. Jubileuszowa Msza święta została odprawiona w kościele Św. Józefa. Podczas uroczystości poświęcono sztandary Parafii i Stowarzyszenia Żywego Różańca.
Od 13-15 listopada 1998 odbywa się wizytacja Parafii przez J.E. Ks. Arcybiskupa Szczepana Wesołego, podczas której udzielił Sakramentu Bierzmowania.